Hovedside . Sensei Kawasoe . Terminliste . NTKFTeknisk komite . Galleri . Kontakt

 

Graderinger

Merk: retningslinjene gjelder for alle tilsluttet NTKF uansett hvor de graderer, nasjonalt eller internasjonalt.
(Selv om man graderer internasjonalt så vil en eventuell godkjennelse av dette gå gjennom teknisk komite iht. samme regelverk som om graderingen skulle foregått nasjonalt.)


DAN pensum:
Dan-pensum for NTKF
KYU pensum: Kyu-pensum for NTKF

JKA pensum: JKA Dan-pensum

Bestillingsrutiner diplomer/pass fra NTKF
Heretter skal alle bestillinger være skriftlige og sendes til jarl.meland@gmail.com
Leveringstid er ca. 2 uker. Skjema for bestilling kan lastes ned her.
(kan fylles ut direkte i nettleser. Åpne i Chrome og dere ser feltene, eller klikk og fyll inn)

Merk at kontonummer for betaling er:
1135.06.15530
(Dette skjemaet kan dere fylle ut direkte, lagre og så sende til oss)

Retningslinjer for dangradering
1. Dangradering i Norge vil kun finne sted på sommerleiren
2. Teknisk komité skal informeres 6 måneder før kandidaten planlegger å gradere
3. Hvis man stryker på dangradering må man vente minst ett kalenderår før man prøver igjen
4. Hvis man ønsker å gradere på en leir i utlandet må man informere teknisk komité og motta et brev som godkjenner dette (signert sensei Lim)
5. Det er kun medlemmer av teknisk komité som kan gradere kandidater til junior shodan
(unntak for Ås karateklubb)
6. Utøveren må ha deltatt på minimum en nylig samling med Sensei Kawasoe (Sensei Kawasoe instruerer i Norge normalt på to samlinger i tillegg til sommerleiren).
7.
Alderskrav for Dan gradering er for junior og senior shodan hhv 9 år og 18 år.
(Med henvisning til dan pensum per april 2012)


 
Både ved gradering på sommerleir og i utlandet gjelder følgende regler for MINIMUM tidslengde mellom graderinger:

o   1 til 2 Dan – 2 år
o   2 til 3 Dan – 3 år
o   3 til 4 Dan – 4 år
o   4 til 5 Dan – 5 år


Utenlandske graderinger:

NTKF's prosedyre for DAN graderinger utenlands er som følger:
Alle graderinger utenlands vil godkjennes opp mot en navneliste oversendt respektive graderings komite fra NTKF Teknisk Komite.
Derfor: Ansvarlig instruktør(sensei) i utøverens klubb skal sende skriftlig forespørsel(e.g. mail) til NTKF Teknisk Komite. Teknisk Komite vil deretter ved godkjennelse oversende utøverens navn og informasjon til graderings komiteen det gjelder.
Forespørselen må inneholde utøverens navn, grad, sted og dato da nåværende grad ble bestått.
Forespørsel om gradering sendes:
Plimoh@hotmail.com
Avvent svar fra Teknisk Komite innen utøveren meldes på graderingen.

 

10.04.2012
NTKF Kyu graderinger

Teknisk komité har utarbeidet nye retningslinjer for gradering i NTKF.
Disse gjelder fra og med inneværende semester.

- Barn (til og med 12 år) graderes med halvgradssystem (kari).
- Barn under 12 år som viser ekstra høyt nivå kan gradere en hel grad
- Barn graderer maks. to ganger i året
- Ungdom og voksne (fra og med 13 år) graderes etter det vanlige gradssystemet
- Ungdom og voksne kan gradere tre ganger i året. Det er opp til hver enkelt klubb å bestemme om de ønsker 2 eller 3 graderinger i året.

Om noen har spørsmål i forhold til dette, kontakt Teknisk komité.