Styret

NTKFs styre er ansvarlig for forbundets drift, aktiviteter og arrangementer. Medlemmene velges blant forbundets medlemsklubber på Generalforsamlingen.

Følgende sitter i NTKFs styre perioden 2022-2023:

  • Styreleder: Stig Rønning
  • Kasserer: Vegar Bokeli Saga
  • Sekretær: Cathrine Glosli
  • Styremedlemmer: Lise Tveter, Heidi Sollid

Karatetekniske problemstillinger håndteres av NKTFs tekniske komité.

For perioden:
Revisor: Stein Bungum
Leder av kontrollkomitéen: Ronny Galteland
Valgkomité: Kjersti Boag, Merethe Liebak og Svein Roald Kristiansen