Shotocup den 6. april er AVLYST

Dette grunnet for få deltakere.

Vi kommer sterkere tilbake.