Innkalling til Generalforsamling 2019

Det vil bli holdt Generalforsamling fredag den 28. juni i forbindelse med sommerleiren etter trening, husk å holde av datoen. 

Innkallingen er nå sendt ut til alle medlemsklubber. Frist for innmelding av saker: fredag 14. juni.

Saksdokumentene sendes ut til klubbene når fristen for å melde inn saker er ute.