Shotocup 2015/2016 resultater

Shotocup er en cup over 3 konkurranser med finale under sommerleir 2016 der klassevinnere kåres. De 4 beste går til sluttfinale.

Husk: Shotocup var opprinnelig ment som en cup, men har over flere år vært enkeltstående konkurranser. For denne sesongen besluttet styret å gå tilbake til konseptet med cup.

For spørsmål ifm cup, poeng og regler kontakt Robert.

Vi bruker denne sesongen til at det skal finne sin form så vi setter pris på innspill og tålmodighet så blir dette veldig bra.
 Resultater:

I kolonner det ikke står noe, (shoto cup 1 eller 2) har ikke vedkommende deltatt

Shoto Cup KATA JUNIOR GUTTER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Ventor GjukaMKK12414+12+8=34 poeng
Harald SkjellandTKK24612+8+5=25 poeng
Sander JørgensenMKK33 10+10+0=20 poeng
Fredrik HvaaraMKK41 8+12+0=20 poeng
Simen StokstadSpydberg5  6+0+0=6 poeng
Kristian GaltelandStokke6  5+0+0=5 poeng
Kristian BjørnøyRe76 4+5+0=9 poeng
Emil T VarholmRe86 3+5+0= 8 poeng
Magnus Saga  9 0+2+0=2 poeng
Christoffer CastellanMkk 6 0+5+0=5 poeng
Erfan Mansouri-ErfanTsu 7 0+4+0=4 poeng
Magnus SagaTkk 8 0+3+0=3 poeng
Frank Martin FillipsvenStokke 10 0+1+0=1 poeng
Theodor L RasmussenMKK  50+0+6= 6 poeng
      

Shoto Cup KATA SENIOR MENN

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Sebastian BreitMKK1 114+0+14=28 poeng
Kim JanssonTSU21212+14+12=38 poeng
Johan BjørnebyÅs32310+12+10=32 poeng
Hans Terje BakkeTSU4348+10+8= 26 poeng
Vegard SminesÅs5 66+0+5=11 poeng
Stein Bugnum  6 0+5+0= 5 poeng
Fadi SullimanÅs 5 0+6+0=6 poeng
Arul Narendran  4 0+8+0=8 poeng
Alexander AgasøsterSveio KK  50+0+6=6 poeng
      
      
      

Shoto Cup KATA JUNIOR KVINNER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Sunniva SøvikSveio13114+10+14=38 poeng
Vanesa GjukaMkk22 12+12= 24 poeng
Denisa CreceaMkk31210+14+12= 36 poeng
Emma H JohannesenMkk4538+6+10=24 poeng
Marthe JacobsenÅs5  6+0+0= 6 poeng
Lise BerleMkk6695+5+2=12 poeng
Mai Chi TranTsu7  4+0+0=4 poeng
Avalon SørensenMkk 4 0+8+0=8 poeng
Edona HaskaMkk 780+4+3= 7 poeng
Sarah Piamonte KlemetsenMkk 8100+3+1=4 poeng
      

Shoto Cup KATA SENIOR KVINNER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Lise TveterMkk12114+12+14=40 poeng
Nora ElmraniMkk21212+14+12= 38 poeng
Amina ElmraniMkk35510+6+6=22 poeng
Merethe RasmussenMkk4388+10+3=21 poeng
Emma OsmundsenSveio5436+8+10= 24 poeng
Janne HansenSpydberg6  5+0+0= 5 poeng
Angela De LeebeeckMKK  70+0+4= 4 poeng
Vanesa GjukaMKK  40+0+8= 8 poeng
Marthe HerlandSveio  60+0+5= 5 poeng
      

Shoto Cup Kumite JUNIOR KVINNER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Vanesa GjukaMkk1118+8+8 = 24 poeng
Emma OsmunsenSveio2446+2+2=10 poeng
Sunniva SøvikSveio3334+4+4=12 poeng
Denisa CreceaMKK 220+6+6= 12 poeng

Shoto Cup KUMITE SENIOR KVINNER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Nora ElmraniMkk1118+8+8=24 poeng
Janne HansenSpydeberg2  6+0+0=6 poeng
Lise TveterMkk34 4+2+0=6 poeng
Merethe RasmussenMkk0440+4+4=8 poeng
Amina ElmraniMkk 220+6+6=12 poeng
Karoline Christiansen HagenDrammen Shotokan  40+0+2=2 poeng

Shoto Cup KUMITE JUNIOR HERRER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Harald SkjellandTkk1118+8+8=24 poeng
Ventor GjukaMkk2346+4++2=12 poeng
Emil VarholmRe3Ingen plassering 4+1+0=5 poeng
      
Kristian BjørnøyReingen plasseringingen plassering 1+1+0=2 poeng
Frank Martin FillipsvenStokkeingen plassering231+6+4=11 poeng
Magnus SagaTkk  ingen plassering0+0+1=1 poeng
Christoffer CastellanMkk ingen plassering20+1+6=7 poeng

Shoto Cup junior jenter 13/16 kumite

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Denisa CreceaMkk1228+6+0=14 poeng
Emma H JohannesenMkk2  6+0+0=6 poeng

Shoto Cup KUMITE SENIOR HERRER

NAVNKLUBBSHOTO CUP 1SHOTO CUP 2SHOTO CUP 3POENG
Gaute Magnushommen ingen plassering  0+1+0=1 poeng
Theodor RasmussnMkk 120+8+6= 14 poeng
Hans FrydenbergMkk 3 0+4+0=4 poeng
Eddy RislienMkk 4  
Bjørn BakkeTsu Ingen plassering 0+1+0=1 poeng
Fadi SullimanÅs ingen plassering 0+1+0=1 poeng
Stein BugnumTs ingen plassering 0+1+0= 1 poeng
Ronny RåmundalTelemark1218+6+8=22 poeng
Johan BjørnebyÅs2ingen plassering36+1+4=11 poeng
Vegar SminesÅs3ingen plassering44+1+2=7 poeng
Vegard ØksnevardSpydeberg3ingen plasseringingen plassering4+1+1= 6 poeng
Lars P SminesÅsingen plasseringingen plassering 1+1+0=2 poeng
Hans Petter TvetenSpydebergingen plassering ingen plassering1+0+1= 2 poeng

Info til utøvere:
• Den utøver som sammenlagt over 3 Shoto Cup og finaler har flest poeng vinner sin klasse
• Finalene går etter 2 økt på fredagen, (01/07)
• Det koster 150 kr å delta på finalene, (vanlig konkurranse avgift) og betales på sommerleiren

Disse trekt ut til å delta på finalene på somerleiren:


Kata, senior kvinner:
• Lise Tveter MKK, 40 poeng
• Nora Elmrani MKK, 38 poeng
• Emma Osmundsen Sveio, 24 poeng
• Amina Elmrani MKK, 22 poeng

Kata, junior, jenter
• Sunniva Søvik Sveio, 38 poeng
• Denica Crecea MKK, 36 poeng
• Vanesa Gjuka MKK, 24 poeng
• Emma H Johannesen MKK, 24 poeng

Kata senior, menn
• Kim Jansson TSU, 38 poeng
• Johan Bjørneby, Ås, 32 poeng
• Sebastian Breit MKK, 28 poeng
• Hans Terje Bakke TSU 26 poeng

Kata junior, gutter
• Ventor Gjuka MKK, 34 poeng
• Harald Skjelland TKK, 25 poeng
• Sander Jørgensen MKK, 20 poeng
• Fredrik Hvaara MKK, 20 poeng

Kumite senior, menn
• Ronny Råmundal Telemark, 22 poeng
• Theodor L Rasmussen MKK, 14 poeng
• Johan Bjørneby Ås, 11 poeng
• Vegard Smines Ås, 7 poeng

Kumite junior, gutter
• Harald Skjelland TKK, 24 poeng
• Ventor Gjuka MKK, 12 poeng
• Frank Martin Fillipsven Stokke, 11 poeng
• Christoffer Castellan MKK, 7 poeng

Kumite senior, kvinner
• Nora Elmrani MKK, 24 poeng
• Amina Elmrani MKK, 12 poeng
• Janne Hansen Spydeberg, 6 poeng
• Merethe L Rasmusen MKK, 6 poeng
• Lise Tveter MKK, 6 poeng

Kumite junior, jenter
• Vanesa Gjuka MKK, 24 poeng
• Sunniva Søvik Sveio, 12 poeng
• Emma Osmundsen Sveio, 10 poeng
• Denica Crecea MKK, 6 poeng

Utøverne melder seg på til:

Kontakt Robert: robejoha@broadpark.no